Newsletter Form (#4)

Zapisz się do naszego newslettera

Zarejestruj się w poniższym formularzu newslettera, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i aktualizacje od naszej firmy.


Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Rozwój Branży Beauty
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Rozwój Branży Beauty, dostępny pod
adresem https://rozwojbranzybeauty.pl jest prowadzony przez:

KATARZYNA KĘDZIERSKA-STĘPIEŃ,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
KATARZYNA KĘDZIERSKA-STĘPIEŃ,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
7272677631,
nr REGON 101851122,
ul. Macieja Rataja 9A, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji
elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@rozwojbranzybeauty.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://rozwojbranzybeauty.pl/kontakt

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod
numerem:
727556727

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być
składane za
pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do
regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce
prywatności dostępnej pod adresem:

Polityka Prywatności RODO

File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają
również:

  • Regulamin sklepu – https://rozwojbranzybeauty.pl/regulamin-sklepu/
  • Regulamin newslettera – https://rozwojbranzybeauty.pl/regulamin-newslettera/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.


Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 29.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 3349f2c5-4013-4a00-8232-b4cf31467d4d.

Shopping Cart
Scroll to Top